Uudised
(2016/02/09) Peremehetud ehitised
Kiviõli Linnavalitsus teatab VV 08.08.1996 määruse nr 211 p 9 alusel, et peremehetute ehitistena on Kiviõli linnas arvele võetud:

1. Lepa tee   2 asuvad garaažiboksid, mille viimane omanik oli garaažiühistu Nurme Start.

2. Lepa tee   2a asuvad garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Veteran.

3. Lepa tee   2b asuvad garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Finiš-Nurme.

4. Kalda tn   2 asuvad  garaažiboksid, mille viimane omanik oli garaažiühistu Gornjak.

5. Kalda tn   4 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Progress.

6. Kalda tn   6 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu    Metallist.

7. Kalda tn   8 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Tuluke.

8. Kalda tn 12 asuvad garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Kalda Oktoober.

9. Keskpuiestee 48 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Pargi 7.

10. Keskpuiestee 50 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Pargi 10.

11 .Keskpuiestee 60 asuvad  garaažiboksid, mille viimane omanik oli garaažiühistu Pargi 12.

12. Keskpuiestee 62 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Pargi 13.

13. Keskpuiestee 64 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Pargi 6.

14. Keskpuiestee 66 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Pargi 14.

15. Keskpuiestee 68 asuvad  garaažiboksid, mille viimane omanik oli garaažiühistu Pargi 15.

16. Keskpuiestee 70 asuvad  garaažiboksid, mille viimane omanik oli garaažiühistu Pargi 2.

17. Keskpuiestee 72 asuvad  garaažiboksid, mille viimane  omanik oli garaažiühistu Pargi 1.

18. Kooli tn 2a-1 asuv garaažiboks, mille omaniku kohta andmed puuduvad.

19.Laste tn 1/12 asuv garaažiboks, mille omaniku kohta andmed puuduvad.

20. Laste tn 1/15 asuv garaažiboks, mille omaniku kohta andmed puuduvad.

Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste peremehetuse või Kiviõli linna poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Kiviõli Linnavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20 Kiviõli linn 43199 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
(2016/02/05) Osaühing EKOVIR teade
Austatud Kiviõli linna elanik, jäätmevaldaja!

Kiviõli Linnavalitsuse poolt läbi viidud  riigihanke „ Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine  Kiviõli linna jäätmeveopiirkonnas“ ( viitenumber 159960) tulemusena hakkab alates 01.04.2016 Kiviõli linnas osutama korraldatud jäätmeveoteenust Osaühing EKOVIR (registrikood 11003148), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud piirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed),

paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber),

suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07 (edaspidi suurjäätmed).

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

Alates 1.aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.

Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Kiviõli Linnavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

Samuti saab alates 01.03.2016 ankeeti täita ja lepingut sõlmida kohapeal klienditeeninduspunktis: Vabaduse pst 23, Kiviõli ( II korrus) teisipäeviti, kolmapäeviti, reedeti kella 09.00-st kuni 17.00-ni

2016.a  toimub Kiviõli linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%), samuti on kirjale lisatud ka lisateenuste hinnakiri.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir
(2016/01/18) Linnavalitsus otsib tunnuslause autorit
Head kaaslinlased!

Selgunud on Kiviõli linna tunnuslause VÄIKE LINN - SUUR SEIKLUS

Kiviõli tunnuslause on ajakohane ja haakub suurepäraselt Ida-Viru turismi tutvustava ja edendava IVEKi juhitud Turismiklastri hüüdlausega „Seikle puhates, puhka seigeldes".
Linn tutvustab ennast läbi nooruslikkuse, aktiivse puhkuse, sportlikkuse ja tulevikku suunatud turunduse ja arenduse. Elamuse saavad nii lapsed-noored kui täiskasvanud, nii mehed kui naised!

Võitnud tunnuslause esitatid Facebooki kaudu ning kahjuks pole nüüd enam võimalik selle autorit tuvastada. Siit üleskutse aidata leida inimene, kes selle lause konkursile esitas. Andke palun teada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tel 33 21 320
(2016/01/14) Informatsioon lumekoristusest
2016.aasta talveperioodil teostab Kiviõli linnas teede ja tänavate talvehooldustöid OÜ Elkarin.
Info, küsimused, ettepanekud ja pretensioonid telefonil 5067925 Eldur Lainjärv või elektronpostiga See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kortermajade piirkonnas, kus majade haldajaks on Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ, korraldab lumetõrjetöid haldaja läbi oma koostööpartnerite ja infot saab telefonil tööpäeviti 3357313 või 5164713, samuti elektronpostiga See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Kortermajades, kus on moodustunud korteriühistud, korraldavad talvehooldustöid ühistud ise ja talvehooldusega seotud küsimustele annavad vastuseid vastava elamu ühistu esimees.

--
Vladimir Kruzman
Kiviõli LV keskkonna-ja järelevalvespetsialist
3321342
5165354
(2015/12/07) Teade
Hädaabi saamiseks ning otsest ohtu kujutavatest purustustest teatage hädaabinumbril 112.

Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Infot teeolude kohta saab maanteeinfo numbrilt 1510.

Juhiseid saab:

Päästeala infotelefonilt 1524

http://paasteamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/torm.html
https://www.facebook.com/paasteamet
https://twitter.com/paasteamet

Rain Põllu
Lääne Päästekeskus
valvepressiesindaja
päringud: tel. 5329 2112
(2015/09/18) OÜ Järve Biopuhastus teade
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 15.01.2016 Kiviõli linnas lõpetatakse  joogivee profülaktiline kloreerimine

Ühisveevärki ja kanalisatsioonipuudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda OÜ Järve Biopuhastus Kõnekeskuse poole telefoni 33 44 004 või edastada see e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on  13.01.2016.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00 on vesi välja lülitatud Kiviõli linna kõigis majades.


Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.
Ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004

või edastada see e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
(2015/09/17) TAI jätkab köögiviljade söömise teavitust
(2015/09/14) Keemiatööstuse OÜ teade
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ teavitab, et 04.02.2016 kirjaga nr 1.1-10.11/14 (manuses) teada antud soojuselektrijaama katla nr 5 töörežiimide katsetamised, mis pidid esialgselt toimuma 05. veebruaril 2016.a, jäid tehnoloogilistel põhjustel ära ja toimuvad 09. veebruaril 2016.a. Kirjas viidatud katsetuste tegevused ei muutu.

Aleksei Komarkov
Keskkonnakaitse spetsialist

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
GSM  +372 5553 3321  | Tel  +372 685 0385
www.keemiatoostus.ee

Kiviõli Keemiatööstus • Turu 3 • Kiviõli  • 43125 • Ida-Viru • Estonia
(2015/05/06) Swedbank Kiviõli kontori töökorralduse muutus
Tähelepanu! Alates 2.juunist 2015 muutub Kiviõli kontori töökorraldus. Sularahatehingud saab teha edaspidi pangaautomaatides. Lepinguid ja tehinguid saab teha internetipanga ja telefonipanga vahendusel. Nõustaja on abiks kõigil toimingutel ning vajadusel saab vastavad lepingud ka kohapeal sõlmida. Nii interneti- kui telefonipanga lepingu sõlmimine on tasuta, samuti puudub teenustel kuutasu. Sularaha sisse- ja väljamakseautomaat asub kontoris.

Uued lahtiolekuajad :

Kiviõli: E, R 10:00 – 18:00; T-N 10:00 – 17:00;  lõuna 13:15 - 14:00.

Loe edasi
(2015/01/09) Jurist Aitab
Jurist Aitab veebilehelt saab tasuta õigusabi eesti ja vene keeles. Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid.

Данная веб-страница поможет Вам найти ответы на вопросы юридического характера, касающиеся повседневной жизни, Вы также найдете здесь образцы бланков документов.
Üles